Bůh je mé světlo a má spása.(l 27,1)

Prosinec 2006

Sv.Melchiad, papež

10. prosince 2006 v 6:00 | Daniel Zouhar |  Myšlenky P.Šuránka
10.prosince
Sv. papeže a mučedníka MELCHIADA(jinde se uvádí také jako Miltiades - pozn.přepisov.). (311-314) První papež, který se dožil svobody Církve.(313)

Sv.Mikuláš

5. prosince 2006 v 6:00 | Daniel Zouhar |  Myšlenky P.Šuránka
5.prosince
Sv. biskupa MIKULÁŠE. Žil koncem 3. stol. v maloasijské Lykii, v městě Myře. Trpěl také pronásledováním; byl vězněn. Vynikal pokorou, tichostí a nenáročnou štědrostí. Pomáhal chudým tak, aby to o něm nevěděli. Tím je nám krásným vzorem. Pěkný je zvyk, že "Sv.Mikuláš" chodí po domech, ale zasáhněte svým vlivem, aby s ním nechodil "čert", ten do družiny světcovy nepatří. Krásný zvyk může být k dobrému, ale musí být posvěcen!
"Nezapomínejte na dobročinnost!" (Epištola) "Správně, služebníku dobrý a věrný. Pojď se radovat se svým pánem." (Evangelium)

Sv.Petr Chrysolog

4. prosince 2006 v 6:00 | Daniel Zouhar |  Myšlenky P.Šuránka
4.prosince
Sv.PETRA CHRYSOLOGA, arcibiskupa v Ravenně. Uchvacoval hlubokou vírou i krásou slova. (Chrysolog - Zlatořečník). Zemřel r.450.
Na dnešek navíc připadá: Připomínka sv.panny Barbory, mučednice

sv.František Xaverský

3. prosince 2006 v 6:00 | Daniel Zouhar |  Myšlenky P.Šuránka
3.prosince
Sv.FRANTIŠKA XAVERSKÉHO. Po sv.Pavlu největší věrozvěst pohanů. Spolupracovník svatého Ignáce z Loyoly. R.1540 pověřen úkolem hlásat evangelium v Indii. Byl tak silný, že cestou kolem rodného hradu si odepřel rozloučení se stařičkou matkou a s pokrevnými příbuzými. Skoro sedm let rozséval v Indii slovo Boží. Ale to nestačilo jeho štedrému srdci. Chtěl v Kristu vydobít i Japonsko. Odtud se po třech letech chystal do Číny. Onemocněl však a umíral (2.XII.1552) pohlížeje toužebně k činským břehům... Jeho pravice jako úctyhodný ostatek byla zavezena do Říma. Pravice, která tisícům pohanů otevřela sv. křtem království Boží. "Bože jenž jsi indické národy kázáním a zázraky sv.Františka chtěl připojit k své Církvi, uděl milostivě, abychom toho, jehož slavné zásluhy uctíváme, také následovali..."(Měšní modlitba) "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!" (Evangelium)
Jsem členem misijního Díla šíření víry? Modlím se Otče náš za katolické misie?