Bůh je mé světlo a má spása.(l 27,1)

Září 2006

Blog o Exit 316 - Nový portál pro mladé

12. září 2006 v 9:35 | Daniel Zouhar |  Redakce
Současně s novým pořadem pro mladé křesťany vzniká také katolický blog věnující se tomuto pořadu a také mladým a jejich hodnotám v dnešním světě.

24. neděle v mezidobí

12. září 2006 v 9:25 | Víra.cz |  Liturgie
Řeč našeho těla je součástí úžasného dialogu liturgie mše svaté. K modlitbě a slovům
našich úst i k myšlenkám našeho srdce se přidávají naše vnější postoje a gesta:
znamení kříže, sepjaté ruce, bití v prsa, podávání rukou, pokleknutí a klečení, stání
a také naše oblečení. Stálo by za to udělat revizi našich vnějších projevů. Jak je
děláme? Před Bohem jsme takoví, jaké nás stvořil a chtěl. Víme, že tato vnější gesta
by bez vnitřního základu zůstala mrtvá. Naopak vnější skutky, učiněné s pozorností,
napomohou našemu vnitřnímu postoji a jednoznačně jej podpoří. Tak se naše liturgie
bude uskutečňovat v harmonii vnitřního a vnějšího jednání a bude naší oslavou Boha,
milujícího krásu a soulad.

Jména Panny Marie

12. září 2006 v 5:00 | uveřejnil Daniel Zouhar |  Myšlenky P.Šuránka
12.září
Přesvatého JMÉNA PANNY MARIE. Svatý Bernard překládá toto jméno: "Hvězda mořská." "Ona je zářivá a vznešená Hvězda nad velikým a širokým mořem(tohoto života) nutně pro naši spásu vyvýšená: září nad svými zásluhami, osvěcuje svými příklady. - Kdokoli cítíš, že v toku života jsi více zmítán bouřemi a nepřízní, než abys kráčel po pevné zemi, neodvracej oči od světla této Hvězdy, nechceš-li skončit v hlubinách. Zvedají-li se vichry pokušení, narázíš-li na skaliska utrpení: na Hvězdu pohleď! "Maria," volej! - Jsi-li zmítán vlnami pýchy, ctižádosti, utrhačnosti a řevnivosti: na Hvězdu pohleď! "Maria, " volej! V nebezpečích, úzkostech, nejistotách: na Marii mysli, Marii vzývej! Ať nemizí její jméno z tvých úst, ať nemizí myšlenka na ni ze srdce! A abys dosahl její pomoci, neustávej následovat jejího příkladu. Když za ní pujdeš, nesejdeš na scestí, když ji budeš vzývat, nebudeš zoufat, když na ni budeš myslit, nezbloudíš! Když ona tě povede, neklopýtneš, když ona tě bude podepírat, nebudeš se bát, když půjde s tebou, nezemdlíš, když ti bude milostivá, dojdeš až k cíli a sám poznáš, jak plným právem bylo řečeno: "A jméno Panny Maria!"

Svatého Prota a Hyacinta

11. září 2006 v 5:00 | uveřejnil Daniel Zouhar |  Myšlenky P.Šuránka
11.září
Sv.mučedníků PROTA a HYACINTA. Rodní bratři, komorníci sv.panny a mučednice Eugenie. Upáleni pro víru ve třetím století.

Statistiky za 35 týden roku 2006

10. září 2006 v 10:13 | Daniel Zouhar |  Statistiky
Navstevnost za minuly tyden (28.8.2006 -3.9.2006) je:
Pondeli: 27
Utery: 56
Streda: 43
Ctvrtek: 33
Patek: 42
Sobota: 25
Nedele: 38

Celkem: 264
Dalsi statistiky: http://www.toplist.cz/stat/215501

Papežově návštěvě Bavorska budou přítomni i čeští a moravští biskupové

10. září 2006 v 10:09 | ČBK |  Benedikt XVI.
Ve dnech 9.-14.9.2006 navštíví papež Benedikt XVI. rodné Bavorsko. Do Bavorska odjedou také čeští a moravští biskupové.

Spor o křesťanský sionismus

10. září 2006 v 10:08 | Res Claritatis |  Křesťané
Washington Post přinesla 31. srpna zprávu, že latinský patriarcha Michael Sabbah a biskupové episkopální, evangelické lutersko a syrské pravoslavné církve podepsali 'Deklaraci o křesťanském sionismu', v níž toto hnutí obviňují z 'rasové exkluzivity a stálého boje'.
Křesťanští sionisté věří, že návrat Židů do Svaté země a ustavení státu Izrael je dokladem Božích slibů biblickým patriarchům. Většina z nich patří k evangelikálním protestantům. Tři hlavní křesťansko-sionistické skupiny v Jeruzalémě prohlásily, že Deklarace je psána 'buřičským jazykem' a není pravdivá. 'Modlíme se za mír, ale s lítosti uznamenáváme, že současná palestinská vláda je odhodlána ke zničení Izraele', namítají sionisté.
James Rudin, poradce Amerického židovského výboru pro mezináboženské vztahy, zdůraznil, že v Americe jsou miliony křesťanů, kteří podporují Izrael, aniž by byli sionisty.

Zdroj: Washington Post

Papež Jan Pavel II. byl sledován tajnými službami

10. září 2006 v 10:07 | ČBK |  Jan Pavel II.
Polský komunistický režim sledoval zesnulého papeže Jana Pavla II. až do Vatikánu. Agentuře ANSA to potvrdil polský primas a arcibiskup Józef Glemp.

V Brně zahajuje nový biblický kurz Na počátku aneb kniha Genesis a Janovo evangelium

10. září 2006 v 10:06 | Daniel Zouhar |  Studium
Nový ročník biblického kurzu, tentokrát s názvem Na počátku, pořádá od října v Brně Pastorační středisko brněnské diecéze. Kurz se bude letos zabývat První knihou Mojžíšovou (Genesis) a Janovým evangeliem.

Program papežovy návštěvy Německa

10. září 2006 v 10:05 | ČBK |  Benedikt XVI.
Benedikt XVI. navštíví ve dnech 9.-14.9.2006 již podruhé svou rodnou vlast. Po svém zvolení papežem zavítal poprvé do Německa v srpnu 2005 při příležitosti Světového dne mládeže v Kolíně nad Rýnem. Nyní navštíví města München, Altötting, Regensburg a Freising.

V Brně zahajuje další ročník Teologického kurzu

10. září 2006 v 10:04 | ČBK |  Studium
Ve školním roce 2006-2007 otevírá Katechetické centrum brněnského biskupství další ročník Teologického kurzu.

Na Lutršték u Němčan se putuje už 145 let

10. září 2006 v 10:03 | ČBK |  Akce
Římskokatolická farnost Slavkov u Brna pořádá v neděli 17.9. pouť k Panně Marii Bolestné na Lutrštéku u Němčan. Patrocinium - hlavní svátek - slaví toto místo 15.9.

Rasismus a jeho osvícenský původ

10. září 2006 v 10:02 | Rádio Vatikán |  Nové knihy
Knižní recenze
Rasismus je odporný typ myšlení a všichni se shodují na tom, že je zcela zavrženíhodný. Dokonce i ti, kteří se ohánějí slovem tolerance ve vztahu k různým jiným úchylkám jednání i myšlení, se v tomto bodě zcela shodují: rasismus nepatří do lidského společenství.

Identita br. Rogera

10. září 2006 v 10:00 | Rádio Vatikán |  Křesťané
Paříž. Zakladatel ekumenické komunity z Taizé, bratr Roger nikdy nepřestoupil na katolicismus. Jeho nástupce, bratr Alois, o tom mluvil v rozhovoru pro francouzský katolický deník "La Croix". Dementoval tak sezační zprávy ze včerejšího vydání "Le Monde", kde historik Yves Chiron tvrdil, že k přestupu bratra Rogera do katolické církve došlo v roce 1972.

Poselství účastníků modlitebního setkání v Assisi

10. září 2006 v 9:59 | ČBK |  Křesťané
Rodiště sv. Františka z Assisi hostilo dvoudenní mezinárodní ekumenické setkání. To letošní mělo téma: Za svět míru, náboženství a kultury v dialogu. Chtělo také připomenout první Světový den modliteb za mír, svolaný Janem Pavlem II. do Assisi před dvaceti lety, 27. října 1986.

Litoměřický biskup Pavel Posád požehná unikátní Svatý českodubský ostatkový kříž

10. září 2006 v 9:58 | ČBK |  Akce
Ve Velkém sále Johanitské komendy svaté Zdislavy v Českém Dubu proběhne v pátek 15.9.2006 od 16.00 hodin slavnost žehnání Svatého českodubského ostatkového kříže. Od 17.30 hodin pak ve výstavním sále Podještědského muzea bude tato památka a další církevní artefakty vystaveny. Ostatkový kříž požehná litoměřický biskup Pavel Posád.

Kard. Sodano publikoval knihu svých promluv

10. září 2006 v 9:57 | Rádio Vatikán |  Nové knihy
Vatikán. "Kvas evangelia. Přítomnost Svatého Stolce v životě národů." Tak zní titul knihy diplomatických i církevních promluv kardinála Angela Sodana, která byla dnes představena v tiskovém středisku Svatého Stolce. Obsahuje výbor z dokumentace za více než patnáct let služby kardinála Sodana v čele Vatikánského státního sekretariátu.

Kard. Lehmann: I laické myšlení je k náboženství vstřícnější

10. září 2006 v 9:57 | Rádio Vatikán |  Benedikt XVI.
Vatikán. "Mám radost, že se setkám s obyvateli Bavorska, místy mého dětství a mládí, mých studií a práce jako učitele teologie i jako arcibiskupa Mnichova - Freisingu" - napsal Benedikt XVI. v listu zveřejněném v diecézním týdeníku "Münchner Kirchenzeitung". Cesta Svatého otce do rodných krajů - do Mnichova, Altöttingu a Řezna začne zítra. List je bezprostřední přípravou na návštěvu, která - jak píše Papež - má probíhat v duchu víry prožívané ve společenství. Benedikt XVI. vyjádřil naději, že návštěva ve vlasti vzbudí radost z bytí křesťany, posílí odpovědnost věřících za církev a přispěje k probuzení nových kněžských a řeholních povolání mezi německou mládeží. Otázku, jak se změnila německá církev po volbě Benedikta XVI., jsme položili předsedovi německé biskupské konference, kardinálu Karlu Lehmannovi:

Benedikt XVI. k novému velvyslanci Chile u Sv.stolce

10. září 2006 v 9:56 | Rádio Vatikán |  Z církve
Castel Gandolfo. Mezi nezadatelnými právy člověka stojí na prvním místě právo na život ve všech fázích jeho rozvoje a v každé situaci. Benedikt XVI. to připomněl při setkání s novým velvyslancem Chile u Svatého Stolce. Pedro Pablo Cabrera Gaete předal dnes v Castel Gandolfo své pověřovací listiny.

Papež Benedikt XVI. zahájil návštěvu Německa

10. září 2006 v 9:55 | Rádio Vatikán |  Benedikt XVI.
Ve dnech 9.-14.9.2006 je papež Benedikt XVI. na návštěvě v rodné vlasti. První hodiny jeho pobytu sleduje také zahraniční redaktorka Katolického týdeníku Kateřina Beščecová.