Bůh je mé světlo a má spása.(l 27,1)

Září 2006

Papež v pondělí přijme představitele muslimských komunit

24. září 2006 v 11:04 | Daniel Zouhar (dle ČBK) |  Benedikt XVI.
Vatikán: Tiskové středisko Apoštolského stolce dnes v poledne oznámilo, že papež Benedikt XVI. přijme v pondělí 25.9. v 11.45 hodin představitele muslimských komunit v Itálii. Schůzky, která proběhne v papežově letním sídle Castelgandolfo, se zúčastní také předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Paul Poupard.
Pozvání ke schůzce obdrželi i velvyslanci islámských zemí zastoupených ve Vatikánu.
Souvisejí články:

V Brně proběhla 3.diecézní ministrantská pouť

24. září 2006 v 10:59 | Daniel Zouhar |  Mládež
Po několikaleté odmlce opět v katedrále na Petrově proběhla pouť ministrantů brněnské diecéze a brněnských farností. Do Brna se proto v sobotní sluneční den rozjeli ministranti ze všech děkanátů a většiny farností brněnské diecéze.

Představitel Pottera Daniel Racliffe si zahraje ve válečné tragédii

13. září 2006 v 11:24 | Daniel Zouhar (dle ČTK) |  Filmy
Londýn - Představitel filmového Harryho Pottera Daniel Radcliffe si zahraje v televizním dramatu o první světové válce. Jeho nový projekt, na který si odskočí z natáčení dalšího dílu čarodějné epopeje, se jmenuje My Boy Jack a je to pravdivý příběh syna spisovatele Rudyarda Kiplinga.

Benedikt XVI. dnes navštívil Regensburg

13. září 2006 v 11:16 | ČBK a ČTK |  Benedikt XVI.
Na 250.000 věřících se zúčastnilo dnešní bohoslužby v Regensburgu, kterou celebroval papež Benedikt XVI. Jeho návštěva Bavorska potrvá do 14.9.2006.

O čem píše 37. číslo Katolického týdeníku

13. září 2006 v 11:14 | TS ČBK |  Tisk
Německo přivítalo "svého" papeže Benedikta XVI. a Katolický týdeník byl u toho. Katedrálu sv. Víta má od minulého týdne ve správě církev a čekají ji změny liturgického prostoru. Více přináší domácí zpravodajství vedle článků o otevření poutních domů na Svatém Hostýně, či počítačových programech šitých na míru křesťanům.

V brněnské katedrále se sejdou zástupci křesťanských církví

13. září 2006 v 11:13 | ČBK |  Akce
V brněnské katedrále sv. Petra a Pavla se v neděli 17.9. v 15.00 hodin setkají zástupci křesťanských církví na ekumenickém modlitebním shromáždění.

Benedikt XVI. v Bavorsku - 4.den

13. září 2006 v 11:13 | Daniel Zouhar |  Benedikt XVI.
Mnichov: Čtvrtý den návštěvy v Bavorsku strávil Benedikt XVI. v Řeznu. Nabídneme vám shrnutí homilie Svatého otce z dopolední mše svaté z dnešního svátku Jména P. Marie.
V pět hodin odpoledne měl Benedikt XVI. na programu setkání s představiteli akademického světa a se studenty, při kterém přednesl dlouhou promluvu o vztahu víry a rozumu. A v době našeho večerního vysílání se chýlí ke konci ekumenické nešpory v řezenském dómu, ke kterým se, samozřejmě ještě vrátíme.

Homilie Benedikta XVI. na mši sv. v Řezně

13. září 2006 v 11:01 | uveřejnil Daniel Zouhar (dle Radia Vatikán) |  Benedikt XVI.
12.září 2006
Drazí bratři a sestry!
"Kdo věří, není nikdy sám" je motto těchto dnů. Vidíme je tu realizované. Víra nás sjednocuje a dává nám slavnost. Dává nám radost v Bohu, radost ze stvoření a z toho, že jsme spolu. Vím, že tato slavnost si nejprve vyžádala mnoho námahy a mnoho práce. Díky novinovým zprávám jsem si mohl uvědomit, kolik osob věnovalo svůj čas a síly na přípravu tohoto tak důstojného prostranství; díky nim je tady na návrší Kříž jako Boží znamení pokoje pro svět; přístupové cesty jsou volné; bezpečnost a pořádek jsou zaručené; bylo připraveno ubytování atd. Nedokázal jsem si představit - a ještě stále to vím jen zlomkovitě - kolik práce až do nejmenších podrobností bylo potřeba k tomu, abychom se mohli nyní takto sejít. Za to všechno nemohu než říci jednoduše "Srdečné díky!". Pán ať vás za všechno odmění a radost, kterou můžeme nyní zakoušet díky vašim přípravám, ať se každému z vás stonásobně vrátí. Dojalo mne, když jsem slyšel kolik osob, zejména z učňovských škol z Weiden a Ambergu, jakož i z podniků a kolik jednotlivých osob, mužů i žen, se podílelo na zkrášlení mého domu a mé zahrady. Jsem trochu zmaten z tolikeré dobroty a mohu i v tomto případě říci jen skromné "Díky!" za takové úsilí. Neučinili jste to všechno jenom pro jednotlivého člověka, pro mou ubohou osobu; učinili jste to v solidaritě víry vedeni láskou k Pánu a k Církvi. To všechno je znamením pravého lidství, které se rodí z doteku Ježíše Krista.

Víra, rozum a univerzita(2)

13. září 2006 v 10:57 | uveřejnil Daniel Zouhar (dle Radia Vatikán) |  Benedikt XVI.
/dokončení/
Tím přicházíme k závěru. Tento pokus učinit v hrubých rysech kritiku moderního rozumu z jeho vnitřku, absolutně nezahrnuje mínění, že je dnes třeba vrátit se zpět a před osvícenství, odmítnutím novověkých přesvědčení. To co je v moderním vývoji ducha platné je bezvýhradně uznáváno: všichni jsme vděčni za velkolepé možnosti, které se otevřely člověku a za pokroky na lidském poli, které nám byly dány. Ethosem vědeckosti je ostatně vůle k poslušnosti pravdě a tedy výraz postoje, který je součástí zásadního rozhodnutí křesťanského ducha. Úmyslem tedy není návrat, ani negativní kritika. Jde naopak o rozšíření našeho pojetí rozumu a jeho užívání. Poněvadž při veškeré radosti tváří v tvář možnostem člověka vidíme také hrozby, které vystupují z těchto možností, musíme se ptát, jak je možné je zvládnout. Dokážeme to pouze tehdy, pokud se rozum a víra nově spojí; pokud překonáme sebeurčující limitaci rozumu pouze na to, co je ověřitelné experimentem, a otevře se mu znovu celý jeho dosah. V tomto smyslu teologie nejen jako historická a vědecká humanitní disciplína, ale jako teologie ve vlastním a pravém slova smyslu, tzn. jako tázání se po důvodu víry, musí mít své místo na univerzitě i v širokém dialogu věd.

Víra, rozum a univerzita(1)

13. září 2006 v 10:56 | uveřejnil Daniel Zouhar (dle Radia Vatikán) |  Benedikt XVI.
Přednáška Benedikta XVI. na univerzitě v Řezně
Vážení pánové, ctěné dámy!
Je to pro mne pohnutý okamžik stát znovu na katedře univerzity a znovu mít možnost přednášet. Moje myšlenky se zároveň vracejí do oněch let, kdy jsem po krátké periodě na Vyšším institutu ve Freisingu začal svou akademickou činnost přednášejícího na univerzitě v Bonnu. Psal se rok 1959, to byla ještě doba starých univerzitních pořádků a profesorů. Na jednotlivých katedrách neexistovali ani asistenti, ani písařky, ale vynahrazoval to velmi bezprostřední kontakt se studenty a zvláště mezi profesory. Setkávali se před a po přednáškách v kabinetech přednášejících. Kontakty s historiky, filosofy, filology a přirozeně také mezi oběma teologickými fakultami byli velmi těsné. Jednou za semestr byl takzvaný dies academicus, v nichž se profesoři obou univerzit prezentovali před studenty celé univerzity, což dávalo možnost opravdu zakusit universita: skutečnost, že i přes všechny specializace, které nás někdy činí neschopnými komunikovat mezi sebou, tvoříme celek a pracujeme v celku jednotného rozumu v jeho různých dimenzích a sdílíme také společnou odpovědnost za správné používání rozumu - tento fakt se stával živou zkušeností. Univerzita byla bezpochyby hrdá také na své teologické fakulty. Bylo zřejmé, že i ony, zkoumajíc rozumnost víry, konají práci, která je nezbytnou součástí celku universitas scientiarum, třebaže ne všichni mohli sdílet víru, o jejíž korelaci s obecným rozumem se snažili teologové. Tato vnitřní soudržnost univerzitního světa nebyla narušena ani zprávou, která se kdysi roznesla, že někdo z kolegů měl říci, že na naší univerzitě existuje podivná situace: dvě fakulty se prý zabývají něčím, co neexistuje - Bohem. Že bylo i před tak radikálním skepticismem nezbytné a rozumné ptát se po Bohu za pomoci rozumu a že se tak má dít v kontextu tradice křesťanské víry - to bylo na celé univerzitě neoddiskutovatelným přesvědčením.

Prof. Halík je členem kolegia, které má formulovat vizi působení křesťanů v EU

12. září 2006 v 19:01 | ČBK |  Z církve
Z iniciativy Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE) byla v pondělí 11.9.2006 v Bruselu ustavena tzv. Rada moudrých, která se má zabývat vizí budoucího vývoje Evropské unie a vyjádřit intelektuální přínos a podporu křesťanů procesu evropské integrace. Jejím členem je za Českou republiku prof. Tomáš Halík.

Slovenští biskupové vyzývají věřící, aby nepodpořili registraci mormonů

12. září 2006 v 17:09 | Daniel Zouhar (dle Christnet.cz) |  Z církve
Lidové noviny zveřejnily zprávu, týkající se registrace mormonů na Slovensku. Slovenští katoličtí biskupové vyzývají věřící, aby nepodporovali oficiální registraci mormonů, neboť by to byla podle nich zrada na katolické církvi.
Slovenský zákon vyžaduje, aby se pro oficiální registraci církve v zemi vyslovilo nejméně 20 000 lidí. Mormoni počátkem měsíce vyzvali všechny Slováky, kterým záleží na svobodě vyznání, aby podepsali petici, která má prokázat zájem občanů o registraci této církve. Slovenští biskupové na to reagovali prohlášením a varováním,že učení mormonů není v souladu s doktrínou katolické církve.

Homilie Benedikta XVI. při mši svaté v Altöttingu

12. září 2006 v 17:08 | uveřejnil Daniel Zouhar (dle ČBK) |  Benedikt XVI.
Homilie Svatého otce Benedikta XVI., Altöting - 11. září 2006
Drazí bratři a sestry!
V prvním čtení, v odpovědi k žalmu a v evangelijním úryvku tohoto dne se třikrát setkáváme pokaždé rozdílným způsobem s Marií, Matkou Páně, jako s osobou, která se modlí. Ve Skutcích apoštolů ji nacházíme uprostřed společenství apoštolů, jež se shromáždili ve večeřadle a vzývají Pána, jenž vystoupil k Otci, aby naplnil své zaslíbení: "Budete pokřtěni Duchem Svatým za několik málo dní." (Sk 1,5) Maria vede církev, která se rodí v modlitbě; je téměř zosobněnou modlící se církví. A tak společně s velkým společenstvím svatých jako jejich střed stojí ještě dnes před Bohem, prosí za nás a žádá na svém Synu, aby znovu seslal svého Ducha do církve a do světa a obnovil tvář země.

Národní svatováclavská pouť 2006

12. září 2006 v 12:31 | Daniel Zouhar (dle ČBK) |  Akce
Národní svatováclavská pouť se uskuteční ve Staré Boleslavi ve dnech 27. a 28.9.2006. Po slavnosti budou mít lidé možnost dotazovat se telefonicky na různé otázky duchovního charakteru P. Stanislava Přibyla, mobil:+420 603 164 449 nebo P. Vladimíra Málka, mobil:+420 602 379 861, kontaktní e-mail: boleslav2006@seznam.cz. Životopis svatého Václava je přiložen k textu této zprávy.

Benedikt XVI. v Bavorsku - 3.den

12. září 2006 v 9:58 | Rádio Vatikán |  Benedikt XVI.
Mnichov. Třetí den návštěvy Benedikta XVI. v Bavorsku měl Mariánské předznamenání.
Po rozloučení s Mnichovem čekalo Benedikta XVI. srdečné přivítání na nejproslulejším mariánském poutním místě Německa v Altöttingu. Přes milion poutníků ročně přichází uctít milostnou sošku Černé Matky Boží, na místě, kde byl kolem roku 700 pokřtěn Rupert Salzburský, první katolický vévoda Bavorska. K Altöttingu se také pojí osobní vzpomínky Svatého otce. Jak napsal: "poutě do Altöttingu s rodinou patří k mým nejšťastnějším vzpomínkám z dětství."

Benedikt XVI. v Bavorsku - 2.den

12. září 2006 v 9:57 | Daniel Zouhar |  Benedikt XVI.
Mnichov. Nedělní program začal dopolední eucharistickou bohoslužbou na prostranství Neue Messe v Mnichově, kde Svatý otec po mši svaté pronesl také svou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně. Odpoledne pak v mnichovské katedrále Svatého otce čekalo setkání s dětmi, připravujícími se k prvnímu sv.přijímání.

Benedikt XVI. v Bavorsku - 1.den

12. září 2006 v 9:56 | Daniel Zouhar (dle Rádia Vatikán) |  Benedikt XVI.
Mnichov. Benedikt XVI. zahájil svou čtvrtou zahraniční apoštolskou cestu, která ho přivádí do rodného Bavorska.

Benedikt XVI. navštívil Altötting

12. září 2006 v 9:54 | Daniel Zouhar (dle ČBK) |  Benedikt XVI.
Urbi et Orbi2006/1
Mši svatou v německém poutním místě Altöttingu navštívilo kolem 70.000 věřících.

Ekumenické modlitební setkání v Brně

12. září 2006 v 9:53 | Daniel Zouhar (dle ČBK) |  Akce
V brněnské katedrále sv. Petra a Pavla se v neděli 25.9. v 15.00 hodin setkají zástupci křesťanských církví na ekumenickém modlitebním shromáždění.

Budoucnost blogu Neuvěřitelný svět BiGy- zatím nejistá

12. září 2006 v 9:50 | Daniel Zouhar |  Redakce
Blog Neuvěřitelný svět BiGy již od svého začátku v únoru 2006 začal nejisté putování křesťanského zpravodajství na cestě české blogosféry. Jeho místo na jednom místě není zatím jisté.