Bůh je mé světlo a má spása.(l 27,1)

Srpen 2006

Myšlenky na den - novinka

31. srpna 2006 v 12:09 | Daniel Zouhar |  Myšlenky P.Šuránka
Od září budeme skoro každý den uvádět tzv.myšlenky na den. Ze začátku budou více z pera P.Antonína Šuránka, který je současným kandidátem na blahořečení. Občas to budou myšlenky z písma, někdy o světcích, jindy zase vzpomínky. Myšlenky na den však nebudou vždy jen šuránkovské, a proto budou postupem času přidávány také myšlenky jiných významných lidí, které budou vždycky ten přesný den dobře vyjadřovat.
Všechny myšlenky publikujeme díky snaze P.Aloise Kotka, který tyto spisy svého velkého spirituála z dob jeho bohosloveckých let vydává a my z nich odkazujeme.

Slovenští biskupové odsoudili projevy nacionalistického extremismu

30. srpna 2006 v 17:50 | ČBK |  Z církve
Kardinál Ján Chryzostom Korec a předseda Konference biskupů Slovenska František Tondra odsoudili všechny projevy nacionalistického extremismu, který se naposledy projevil napadením studentky maďarské národnosti v Nitře.

Papež udělil titul monsignore šesti kněžím ostravsko-opavské diecéze

30. srpna 2006 v 17:48 | ČBK |  Z církve
Šest kněží ostravsko-opavské diecéze užívá od soboty 26.8. před svým jménem čestný titul monsignore (zkratka Mons.) Opravňuje je k tomu titul papežského kaplana, který získali od papeže Benedikta XVI. za zásluhy v pastoraci na základě návrhu ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze.

O čem píše 35. číslo Katolického týdeníku

30. srpna 2006 v 17:40 | ČBK |  Tisk
Nejmladší diecéze v České republice oslavila desáté narozeniny. Odbor církví Ministerstva kultury ČR má nové vedení. V českém překladu vychází tzv. Jidášovo evangelium. Blíží se začátek školního roku, a proto se nástupu do školy věnuje i téma KT "Začíná škola!" Nejen to, ale mnoho dalšího přináší nové číslo Katolického týdeníku.

V Kolíně nad Rýnem si mladí připomněli XX. Světový den mládeže

30. srpna 2006 v 17:38 | ČBK |  Mládež
Kolín nad Rýnem, který byl loni dějištěm XX. Svĕtového dne mládeže, opĕt ožil. Ve dnech 25.-27.8.2006 zde proběhlo vzpomínkové setkání na tuto významnou akci.

To, že evoluční biologie tápe, neznamená, že kreacionismus má pravdu

29. srpna 2006 v 21:38 | P.Marek Orko Vácha |  Názory, publicistika
Reakce na serveru Christnet na článek j.Potočka na adresách: http://christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=2644, http://christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=2646
Jistěže bychom my všichni křesťané byli moc rádi, kdyby první kapitola knihy Genesis byla doslovným, deníkovým popisem toho, co se stalo. Jistěže bychom byli rádi, kdyby Země byla mladá a evoluce neexistovala. Kdyby nové druhy nevznikaly a celé lidstvo pocházelo z 6 000 let vzdáleného Adama a Evy, prvního lidského páru, který žil v krásné zahradě nedaleko Eufratu. Kdyby se první lidská bytost nevyvinula ze zvířecích předků. Kdyby Hospodin předal šestého dne Adamovi hotovou zoologickou zahradu s konečným počtem druhů. Kdyby biologická smrt přišla na Zemi až následkem prvotního hříchu. Všechno by bylo jednodušší a náš svět by se krásně rýmoval se světem bible. Celý starověk a středověk si to ostatně takto představoval. Stojí za zmínku, že první evolucionisté se rekrutovali z tábora kreacionistů. Jenomže podle všeho co o tom víme, to takto není.

O povolební blbé náladě

29. srpna 2006 v 21:29 | Milan Glaser, rádio Vatikán |  Názory, publicistika
Bývala doba, kdy se z katolického pohledu psalo na politické téma v naší vlasti mnohem snadněji než dnes. A paradoxně to bylo v době - stále ještě poměrně nedávno minulé - kdy nejen církev, ale i občanská společnost neměla vůbec na růžích ustláno. Dnes má… ovšemže, ve smyslu přeneseném, ale vlastně... tak trochu i doslovném, porozhlédneme-li se po emblémech politických stran...

Mons.Bagnasco arcibiskupem Janova po kard.Bertone, který odchází do Vatikánu

29. srpna 2006 v 21:26 | česká sekce Vatikánského rozhlasu |  Z církve
Vatikán. V souvislosti se jmenováním janovského arcibiskupa kard. Bertoneho novým státním sekretářem Svatého stolce s nástupem do funkce 15. září, byl dnes jmenován jeho nástupce v úřadu Mons. Angelo Bagnasco, který doposud zastával úřad hlavního ordináře vojenských kaplanů italské armády. Mons Bagnasco je knězem janovské diecéze a v italské biskupské konferenci pracuje v komisi pro sdělovací prostředky. Jeho jmenování bude oznámeno věřícím dnes na slavnosti Panny Marie Ochránkyně, patronky města Janova.

Je třeba poznat příčiny terorismu

29. srpna 2006 v 21:25 | česká sekce Vatikánského rozhlasu |  Z církve
New York. Stálý představitel Apoštolského stolce při OSN arcibiskup Celestino Migliore poskytl rozhovor americké katolické informační agentuře CNS, ve kterém hovořil o boji proti terorismu a přínosu katolické církve na tomto poli. Prohlásil, že Církev se snaží poznat a formulovat zásadní příčiny terorismu nejen v politickém či sociálním kontextu, ale také v jeho kulturních, náboženských či ideologických motivacích. Příkladem toho je snaha Vatikánu o nalezení řešení v problematice migrací.

Církve v Súdánu usilují o vyřešení konfliktu v Dárfúru

29. srpna 2006 v 21:24 | česká sekce Vatikánského rozhlasu |  Křesťané
Súdán. Církve v Súdánu odsoudili příliš pomalé uvádění do života mírových dohod, podepsaných vládou a vzbouřenci v lednu loňského roku. Během ekumenického setkání v Nairobi se hovořilo o stále probíhajících konfliktech, etnických vášních v jižním Súdánu, korupci státních úředníků a celkové stagnaci. Závěrečné prohlášení podepsali představitelé 10 církví, včetně episkopální, katolické a presbyteriánské. Vyjádřili v něm svůj nesouhlas s vyloučením Církví ze zavádění mírových dohod do života, protože se o jejich uzavření nemálo přičinili. Účastníci ekumenického setkání s uznáním přijali misi mírových sil Africké unie, která má 30. září skončit. V souvislosti se šířením bojů v Dárfúru vyzvali súdánskou vládu a zbývající strany konfliktu k tomu, aby vyslechli hlas místního obyvatelstva, aby odzbrojili milice a do Dárfúru mohl přijít mírový sbor OSN.

Astronomie je vášeň!

29. srpna 2006 v 21:23 | Rádio Vatikán |  Z církve
Řím. Před týdnem byl jmenován nový ředitel Vatikánské astronomické observatoře, která je od roku 1934 spravována jezuity. Stal se jím argentinský jezuita o. Jose Gabriel Funes. O dojmech, s nimiž přebírá tuto funkci a o svých názorech na vztahy mezi vědou a vírou hovořil s redaktorem Vatikánského rozhlasu Alessandrem Gisotti:

Pouť do Lurd "za mír ve světě"

29. srpna 2006 v 21:22 | česká sekce Vatikánského rozhlasu |  Vatikán
Lurdy. 3000 věřících z římské diecéze v čele s vikářem Sv. Otce pro město Řím, kardinálem Camillo Ruinim se dnes ráno vydalo do Lurd, "aby se tam modlili za mír na světě". Pouť k Panně Marii Lurdské organizuje Římské poutní dílo (Opera Romana Pellegrinaggi) a potrvá do 2 září.

Nová organizace na podporu vztahů mezi židy a křesťany

29. srpna 2006 v 21:21 | česká sekce Vatikánského rozhlasu |  Křesťané
Washington. Ve Washingtonu vznikla nová nevládní organizace na podporu vztahů mezi Církví a Izraelem s názvem The Church and Izrael Public Education Initiative. Tato organizace si vytkla za svůj cíl informovat o vztazích mezi katolickou Církví a izraelskou společností a podporovat je za účelem dosáhnout plné náboženské svobody v Izraeli a pomáhat Církvi vstupovat na izraelskou veřejnou scénu. Předsedou organizace byl zvolen františkán o. David Jaeger, odborník na vztahy mezi Církví a Státem ve Svaté zemi.

Německá kancléřka Angela Merkel na návštěvě u Benedikta XVI.

29. srpna 2006 v 21:20 | česká sekce Vatikánského rozhlasu |  Benedikt XVI.
Castel Gandolfo. V pondělí dopoledne přijal Benedikt XVI. v apoštolském paláci v Castel Gandolfo paní Angelu Merkel na osobní audienci, při které hovořili o tématech Středního východu, svobody náboženství a křesťanských kořenů Evropy. Po skončení audience to řekla německá kancléřka při svém setkání s novináři.

Italská církev bude slavit poprvé Den ochrany Stvoření

29. srpna 2006 v 21:19 | česká sekce Vatikánského rozhlasu |  Vatikán
Castel Gandolfo. Ve svém nedělním pozdravu k italským poutníkům Svatý otec připomněl konání Dne ochrany Stvoření, který letos poprvé pořádá Italská biskupská konference:
"1. září bude italská církev slavit 1. Den za ochranu Stvoření, velkého Božího daru, který je vydán vážnému nebezpečí jistými rozhodnutími a životními styly, které je mohou znehodnotit. Znehodnocování životního prostředí na zemi činí neudržitelným zejména život chudých. V dialogu s křesťany různých vyznání je proto třeba se zasazovat a pečovat o stvoření bez plýtvání přírodními zdroji a při jejich solidárním sdílení se všemi."

Týden ve Vatikánu - přehled aktivit Benedikta XVI. v týdnu od 28. srpna do 4. září 2006

29. srpna 2006 v 21:14 | česká sekce Vatikánského rozhlasu |  Vatikán
Vatikán. V pondělí 4. září zahájí svou návštěvu Ad limina apostolorum první skupina biskupů z kanadského Ontaria.

22. neděle v mezidobí

29. srpna 2006 v 21:12 | Víra.cz |  Liturgie
Všimněme si, prosím, pozorně přinášení obětních darů chleba a vína. Jsou to naše
dary, nás se týkají. Průvod, ve kterém je zástupci věřících přinášejí, je provázen
zpěvem k přípravě darů, zpěv má trvat aspoň tak dlouho, dokud se dary nepoloží na
oltář. Tímto zpěvem celé naše společenství říká Bohu, co činíme, a připojuje se jím k
modlitbě kněze. Naše gesta jsou tak doprovázena vroucí modlitbou. Potom, co kněz dary
položil na oltář, výslovně pronáší výzvu, aby se všichni spojili s jeho modlitbou.
(Všeobecné pokyny k římskému misálu, čl. 74.) Prosíme, aby se oběť kněze i oběť naše
zalíbila Bohu a aby ji přijal ke své slávě a k spáse celého světa.

'Matka dětí Holokaustu'

29. srpna 2006 v 21:09 | Daniel Zouhar (dle redakce Res Claritatis) |  Nové knihy
Nyní už i v německém překladu vychází kniha 'Matka dětí Holokaustu' polské autorky Anny Mieszkowské. Líčí život polské katoličky, Ireny Sendlerové, která za války riskovala život, aby zachránila přes dva tisíce židovských dětí z varšavského ghetta. Členka polské 'Rady pro pomoc Židům' obstarala pro sebe a své spolupracovnice legitimace sanitářek, které mají v ghettu bojovat proti nakažlivým chorobám, a touto cestou odváděly děti. Ty pak přebíraly katolické instituce.
'Ani jeden kněz, ani jedna řeholnice mi neodmítli pomoc', vzpomíná Sendlerová. 'Ani jeden řeholní dětský domov neodmítl židovské děti přijmout'.
V říjnu 1942 byla Sendlerová zatčena gestapem a mučena, aniž by prozradila tajnou kartotéku jmen dětí, jež umožnila je po válce vyhledat. Byla odsouzen

Kardinál Schönborn navrhuje novou debatu o evoluci

29. srpna 2006 v 21:04 | Daniel Zouhar (dle redakce Res Claritatis) |  Z církve
Na setkání organizace 'Přátelství mezi národy', organizovaném hnutím Communione è liberazione, navrhl kardinál Schönborn, aby se zahájila nová, neideologická debata o evoluci a znovu se vyjasnila pozice Církve v této věci. Na tiskové konferenci kardinál vysvětlil, že Církev nedrží pozici 'kreacionistických' teorií o původu života a člověka, jež vyvozují přímé vědecké důsledky z biblických textů. Dodal, že nejde o 'konflikt mezi vědou a náboženstvím', ale spíše o 'debatu mezi materialistickou interpretací vědeckých výsledků a jejich interpretací metafyzicko-filosofickou'.
Kardinál Schönborn vyvolal v roce 2005 diskusi svým článkem v New York Times, kde požadoval rozlišení mezi 'evoluční teorií' a 'evolucionismem' jakožto ideologií. Jako příklad uvedl Marxe a Engelse, kteří viděli v Darwinově díle 'O původu druhů' vědecký základ své materialistické teorie. Varoval před uplatňováním evolucionistické ideologie např. v ekonomice (neo-liberalismus) nebo v bioetických otázkách, kde je riziko vzniku nových eugenických teorií.
Na tiskové konferenci se novináři ptali, co mínil Jan Pavel II. svým výrokem z roku 1996 o tom, že evoluce je 'víc než pouhá teorie'. Podle kardinála se tím mínila skutečnost, že tato teorie 'byla rozšířena o nová vědecká data, ale nelze ji interpretovat jak amen katolické církve k ideologickému evolucionismu'.
Kardinál se odvolal na dokument Mezinárodní teologické komise z roku 2004 s názvem 'Společenství a služba: Lidská osoba je stvořena k obrazu Božímu'. Řekl, že právě tento dokument rozlišuje mezi ideologií a vědou.
'Velmi bych si přál', řekl kardinál, 'aby se i ve školních programech na vědecké úrovni vysvětlovaly otevřené otázky evoluční teorie, jako je slavný problém chybějících článků'. Podle něho ani 150 let po Darwinově teorii 'nejsou v geologických vrstvách doklady o zprostředkujících druzích, jež podle této teorie musejí existovat'. Darwin sám ve své knize řekl, že je to mezera v jeho teoriích a žádal, aby byly nalezeny. 'Je-li nějaká teorie vědecká a ne ideologická, lze o ní svobodně diskutovat', uzavřel kardinál Schönborn.
Zdroj: Zenit

Tisková konference s biskupem Malým

29. srpna 2006 v 21:00 | Daniel Zouhar (dle ČBK) |  Tisk
Ve dnech 26.8.-9.9.2006 navštíví biskup Václav Malý Írán. O své dojmy ze země, která se stále častěji objevuje na prvních stránkách zpravodajských deníků, se biskup Malý s novináři podělí na tiskové konferenci ve čtvrtek 14.9. od 13.00 hodin.