Bůh je mé světlo a má spása.(l 27,1)

Nenechte se oklamat komunismem, varoval P.Tomáš Týn

26. února 2006 v 12:57 | Radio Vatikán |  Z církve
Bologna. Bologna - Jak jsme již v minulých dnech informovali, boloňský arcibiskup a nově jmenovaný kardinál Carlo Caffarra zahájil dnes diecézní fázi beatifikačního procesu brněnského rodáka a dominikánského kněze Tomáše Týna, který nabídl život jako oběť za svobodu své vlasti. Stalo se tak v boloňské bazilice sv. Dominika při chórové liturgii hodin. P.Tomáš Týn zemřel v nedožitých 40 letech v Heidelbergu 1.ledna 1990.

Připomeňme si nyní osobnost P.Tomáše Týna několika úryvky z jeho mariánských homilií, které vyšly v knižní podobě v Itálii zásluhou Asociace duchovních synů P.Tomáše Týna.Také v těchto textech projevuje Tomáš Týn svůj obdiv k tomistické tradici a dílu sv.Tomáše Akvinského a také k dílu sv.Ludvíka Grignona z Monfortu. Nepřehlédutelná je však také zkušenost člověka, který zblízka poznal nástrahy a klamy komunistického režimu ve východní Evropě a snaží se před nimi rozhodně varovat západní společnost.
"Bratři, Maria, prorokyně nových časů, řekla: "Na konci mé neposkvrněné srdce zvítězí." A je to Maria, k níž se s důvěrou obracíme a Marii svěřujeme vítězství svaté církve. Ano, moji drazí, je vpravdě živoucí utíkat se v dnešní době pod ochranu Panny Marie a svěřovat jí záležitosti svaté církve, neboť strašný je den, kdy nám Kristus dal poznat naše ponížení za hříchy. Před sedmdesáti lety se království Antikrista rozšířilo po této chudé a nebohé zemi, 7.listopadu 1917 triumfovala bolševická revoluce a komunistický ateismus. - Mysleme na poselství Fatimy: Pán chtěl vystavit zkoušce svou církev, neboť sám zakladatel řekl o církvi, že bude vydána do rukou Satana a pak se oddělí zrno od plev."
"Hle, jak zvítězí Neposkvrněné srdce Mariino! Musíme se semknout těsně kolem praporu Kristova, abychom porazili síly zla. Nuže právě proto zdůrazňuji, že je třeba i ze zla vytěžit něco dobrého. Nemůžeme zavírat oči před skutečností zla, nemůže být plytkými a povrchními optimisty. Říkejme: zlo existuje, ale učme se dobru, abychom je mohli postavit proti zlu. Vidíte, moji drazí, v zemích východní Evropy, v těch velkých věznicích zabitých národů, jsem se naučil, jakými silami působí Satan a vyvolává pekelné hrůzy. Anděl zla by nikdy nedosáhl takového úspěchu a takové zkázy duší, kdyby nepoužíval převleků za anděla světla. - Takže se převléká za dobro, slibuje samé dobré věci, sociální spravedlnost, že všechno bude jen lepší, nebude nespravedlnosti a vykořisťování jedněch druhými, celá společnost bude krásná, nebude ekonomických nerovností. A naivní a nepřipravení se stávají nástrojem zlého, toho, který je vrahem duší od počátku. Vidíte proto, jak je důležité pěstovat kromě morálních ctností také ctnosti intelektuální!"
"Je zde krásný dokument, který vám doporučuji k přečetení a který vysvětluje spásnou logiku Boží. Je to encyklika Pia XI. Divini Redemptoris, toho papeže, který měl odvahu vystoupit proti všem totalitárním systémům, např. encyklikou Mit brennender Sorge, kterou namířil proti nacistům, neboť I nacismus je formou socialismu. - Víte, že zlo světa je navzájem propojené. Socialisté všech zemí jsou svázáni se sovětskou KGB. My však jsme provázáni s Bohem a máme instinkt Svatého Ducha, abychom čelili silám zla pro svatou lásku k dobru. Pius XI. říká v encyklice, že komunismus je založen na ideji falešného vykoupení. To je základní myšlenka, že komunismus není filosofickým systémem, ani systémem sociální etiky, ale je proticírkví a protináboženstvím.
"Mluvím k vám ze zkušenosti: V Československu prováděli komunisti vymývání mozků. To, co nám vtloukali do hlavy ve škole při lekcích marxismu, to byl kontrokatechismus. - Proticírkev znamená, že komunismus je esenciálním ateismem, nikoli náhodným. Křesťané podporující socialismus, nechte se oklamat! Papež Pius XI. říká: "Drazí bratři v biksupské službě, rozghodně se snažte, aby se věřící nenechali oklamat, a ať jsou si vědomi, že komunismus je podstatně, esenciálně, zvrácený." Dnes jsou mnozí, kteří říkají, že je jednak komunismus bezbožný, ale je take komunismus dobrý a přijatelný. Jaké neštěstí! Snažte se, aby nikdo nebyl oklamán: komunismus je zlem a není možné s ním spolupracovat v jakékoli oblasti."
"Nuže, I v boji proti pekelnému nepříteli, v každém ohledu, ať v ohledu hereze, či bezbožnosti, je třeba stale vzývat svaté jméno Ježíše a Marie: Marie je naše světlo.
Je velmi důležité meditovat nad mocnou silou slova, jména Panny Marie. Maria znamená, osvícená, ta, která přináší světlo, ta, která má světlo v duši, které se stává světlem pro tolik jiných duší, které jsou na cestě do nebeské vlasti."
Přeložil Petr Cekota
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama