Bůh je mé světlo a má spása.(l 27,1)

Únor 2006

Apple uvedl na trh nový počítač Mac mini s čipem od Intelu

28. února 2006 v 21:15 | Daniel Zouhar |  Počítače a výpočetní technika
SAN FRANCISCO - Americká počítačová společnost Apple Computer dnes uvedla na trh novou verzi svého počítače Mac mini s procesorem od firmy Intel. Podle šéfa Applu je nový produkt takřka pětkrát rychlejší než jeho předešlá verze.

Daniel Craig si při natáčení bondovky na Bahamách uhnal úpal

28. února 2006 v 21:12 | Daniel Zouhar |  Filmy
LONDÝN - Nový představitel Jamese Bonda, britský herec Daniel Craig, si při opalování na Bahamách před natáčením uhnal úpal. Podle britského listu The Sun chtěl vypadat na plátně zdravě, a nyní jej místo toho svědí celé tělo.

Křesťanské euro

28. února 2006 v 20:38 | Daniel Zouhar |  Ze světa
V této době nastupuje trend, kdy některé státy Evropské unie skrývají a odmítají své křesťanské kořeny. Republika Malta, která má katolické náboženství zapsané dokonce i v ústavě, se bude nyní chlubit svou vírou i na společném evropském měnovém trhu.

Maltézské EURO, které nahradí v roce 2008 současnou libru, bude mít na aversu (tj. té straně mince, jejíž vzhled si určují jednotlivé evropské státy) křest Krista. Přesně se jedná o obrázek sochy, jejímž autorem je Giuseppe Mazzuoli a která stojí v katedrále v La Valettě.

Kreslený film o papeži

28. února 2006 v 20:37 | Daniel Zouhar |  Z církve
Život a pontifikát Jana Pavla II. se stále častěji stává inspirací pro vznik hraných filmů. Přesto, že vznikají stále nové, jsou populární. Ještě tento rok o něm vznikne dokonce kreslený film.

Má se jmenovat "Nebojte se" a vznikne v italské filmové společnosti Mondo TV.

Nepůjde o první film s náboženskou tematikou z produkce Mondo TV. Na svém účtu mají už kreslené filmy o Pánu Ježíši nebo o sv. Františku z Assisi. Nyní vyrábějí nový o otci Piovi.

Letos se také budeme moci podívat na druhý díl hraného filmu "Karol - člověk, který stal se papežem".

Arcibiskup Levada o kněžích - homosexuálech

28. února 2006 v 19:55 | Daniel Zouhar |  Z církve
Řím. V Písmu Svatém i v přirozeném právu lze najít základy učení církve o homosexualitě i důvody, proč nesouhlasí s veřejným uznáváním svazků osob téhož pohlaví. Hovořil o tom prefekt Kongregace pro nauku víry, arcibiskup William Levada, když minulou neděli předsedal slavnostnímu uvedení do úřadu nového rektora Severoamerické koleje v Římě.
Nástupce kardinála Ratzingera je přesvědčen, že jedním z důležitých úkolů kněžských seminářů je uvádět do života instrukci vydanou Kongregací pro katolickou výchovu loni v listopadu. Píše se v ní, že muži s hluboce zakořeněnými homosexuálními sklony nesmí být přijímáni do kněžských seminářů ani svěceni na kněze. Přestože dokument necituje přímo krizi americké církve spojené se sexuálním zneužíván ze strany duchovních osob, má v této věci velký význam. Jak totiž ukázal nedávným průzkum iniciovaný americkými biskupy, v mnoha případech představuje homosexuální chování podstatný komponent tragédií.

Ekumenismus na základní úrovni

28. února 2006 v 19:55 | Daniel Zouhar |  Z církve
Vatikán. Skupina pravoslavných kněží a seminaristů z aténské university navštívila po včerejším přijetí u Papeže také sídlo našeho rozhlasu. Je to už druhá pravoslavná skupina toho druhu z Řecka, která přijela na návštěvu Vatikánu. První tu byla před dvěma lety a setkala se tehdy s Janem Pavlem II. Podobně jsou katolické skupiny přijímány pravoslavnými v Řecku. Výměnné návštěvy organizuje Apoštolská diakonie řecké církve a na katolické straně Výbor pro kulturní spolupráci s pravoslavnými církvemi, působící v rámci Papežské rady pro jednotu křesťanů. Konzultanta tohoto úřadu, P. Dimitrije Salachase jsme se zeptali na význam podobných setkání pro ekumenický dialog:

Diagnózy embryí mají eliminační charakter, varují odborníci

28. února 2006 v 19:53 | Daniel Zouhar (dle Rádia Vatikán) |  Z církve
Vatikán. Druhým závěrečným dnem pokračuje ve Vatikáně mezinárodní konference o lidském embryu, který pořádá Papežská akademie pro život. Debata odborníků se dnes soustředila na "eugenetickou selekci", která spočívá v diagnózách zárodku v jeho nejranější fázi. Jak zdůraznil ve svém vystoupení prof. Carlo Bellieni ze Sieny, značná část dnes prováděných prenatálních diagnóz má vyloženě eliminační charakter, "kdy se eliminují embrya, jež mají nějaký charakteristický rys, který se nám nelíbí". Dnes již řada odborníků, kteří nesdílejí stejné náboženské přesvědčení, projevuje obavy z takto prováděných diagnóz. "V konečném důsledku to znamená, že se stanovují kritéria pro to, abychom rozhodli, zda nově narozený může mít místo v naší společnosti podle našich představ, či ne. Chceme vytvořit společnost, v níž např. tělesně postižené osoby budou nežádoucí?" položila si otázku účastnice konference, francouzská profesorka Marie Odile Rethoré

Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k postní době 2006

28. února 2006 v 19:51 | Daniel Zouhar |  Z církve
Drazí bratři a sestry,
postní doba je čas vyhrazený pro vnitřní pouť k tomu, jenž je pramenem milosrdenství. Je to pouť, v níž nás on sám doprovází přes poušť naší chudoby a podporuje nás na naší cestě k velikonoční radosti. I v žalmistově "rokli šeré smrti" (Ž 23,4) nás Bůh ochraňuje a podporuje, i když nám pokušitel podsouvá zoufalství nebo nás pobízí, abychom vložili planou naději do díla svých rukou. Ano, také dnes Pán naslouchá volání zástupů prahnoucích po radosti, míru a lásce. Zástupy se, tak jako v každé době, cítí opuštěné. Bůh však nedopustí, aby temnota hrůzy převládala, a to ani v zoufalství bídy, samoty, násilí a hladu, jež postihují bez rozdílu starce, dospělé i děti. Jak totiž napsal můj milovaný předchůdce Jan Pavel II., existuje "mez uložená zlu božským Dobrem" a touto mezí je milosrdenství. Právě v této souvislosti je postaven na začátek tohoto poselství výrok z evangelia, podle něhož Ježíš, "když viděl zástupy, bylo mu jich líto" (Mt 9,36). Ve světle tohoto výroku bych se chtěl pozastavit a zamyslet nad velmi diskutovanou otázkou naší současnosti, kterou je rozvoj. I dnes Ježíšův soucitný "pohled" nepřestává být zaměřen na lidi a národy. Pohlíží na ně s vědomím, že v Božím "plánu" jsou povoláni ke spáse. Ježíš zná nástrahy, jež se stavějí do cesty Božímu plánu, a je mu líto zástupů; rozhoduje se chránit je proti vlkům i za cenu svého života. S tímto pohledem Ježíš objímá jednotlivce i zástupy a všechny je odevzdává Otci tím, že sám sebe nabízí jako oběť smíření.

O čem píše 9. číslo Katolického týdeníku

28. února 2006 v 19:49 | Daniel Zouhar |  Z církve
"Papež, německý profesor, pokračuje svým stylem v tom, jak myslel a mluvil jeho předchůdce - Slovan uměleckého ducha," láká v novém čísle Katolického týdeníku k četbě českého překladu encykliky Deus caritas est P. Aleš Opatrný.

Poselství pro XXI. světový den mládeže

28. února 2006 v 19:47 | Daniel Zouhar |  Z církve
Svatý otec Benedikt XVI. představil poselství pro XXI. světový den mládeže 2006. Jeho téma zní: "Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku."

Jaro je ještě daleko, mrazy potrvají

28. února 2006 v 19:44 | Daniel Zouhar |  Z domova
PRAHA - Dnešní ranní teploty na některých místech České republiky znovu klesly až pod minus 20 stupňů Celsia. Chladněji bylo na Moravě a ve Slezsku než v Čechách. Průměrné minimální teploty byly nejnižší v oblasti severní Moravy a Slezska, kde meteorologové naměřili minus 15,4 stupně Celsia. Ve středu by měly být mrazy o něco mírnější, protože bude zataženo, postupně se přidá i sněžení.

Program pro Popeleční středu roku 2006 na vlnách Proglasu

28. února 2006 v 19:36 | Daniel Zouhar |  Z církve
O Popeleční středě na počátku postní doby roku 2006 chce Proglas nabídnout den ve ztišení, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a přemítání o něm.

V 9.15 pokračuje cyklus TWR Sestřihy v uvádění seriálu o milosti. Hovoří Karel Řežábek.

Magdazín je připraven v půl desáté dopoledne. Jeho autorka, Magda Hauserová, pozvala do studia asistentku ředitele Proglasu Annu Mackovou. Bude se ptát na její dětství i další životní osudy její i celé její rodiny.

Liturgie postu

28. února 2006 v 19:35 | Daniel Zouhar |  Z církve
Mezi libozvučnými chorálními zpěvy patří na čelní místo latinské Ohlašování Velikonoc a pohyblivých svátků (Annuntiatio Paschae festorumque mobilium), které zaznívá o slavnosti Zjevení Páně. Zaposlouchat se do slov "vězte, bratři předrazí, že stejnou radostí, kterou jsme zakusili pro Boží milosrdenství z narození našeho Pána Ježíše Krista, se opět potěšíte z jeho Vzkříšení - našeho Spasitele; dne devátého měsíce února oslavíme Popeleční středu a počátek posvátného období čtyřicetidenního postu, dne sedmadvacátého měsíce března budete v radosti slavit svaté Velikonoce našeho Pána Ježíše Krista" je něco úžasného. Dovedete si představit soudce, který vyzpívá "odročuje se na…"? Kdepak; jak prostou krásou však vyniká liturgie!
Původně toto oznámení rozesílal již od III. století alexandrijský patriarcha. Svým listem po Zjevení Páně oznamoval počátek času pokání i očekávání spásného velikonočního okamžiku a zveřejňoval v něm měnící se datum Velikonoc. Na to navazuje dnešní zpěvné ohlášení.

Novinka blogu: Diskuze

27. února 2006 v 21:01 | Daniel Zouhar |  Reklama
Změna je život, a proto náš blog k dnešku zakládá diskuzi pro všechny, kdo si chtějí v klidu popovídat s dalšími fandamy našeho blogu. Na diskuzi přejděte zde.

Jedeme!

27. února 2006 v 17:54 | redakce |  Redakce
Za půl měsíce se našemu blogu konečně podařilo se svou kvalifikací trochu se vyrovnat ostatním blogům. Není to zatím žádná sláva, ale už si nás začali všímat různé skupiny mladých z celé republiky a nabídli nám menší spolupráci. Do budoucna máme samozřejmě stále co dělat a vymýšlet, protože náš blog stále není dokonalý.

ČT4 SPORT vysílá

27. února 2006 v 17:38 | Daniel Zouhar |  TV
Česká televize spustila svůj čtvrtý televizní program. 10. února v 9:00 hod. zahájil svoje pravidelné vysílání sportovní kanál ČT4 SPORT.
Čtvrtý televizní kanál České televize je po zpravodajské stanici ČT24 jejím druhým plně digitálně šířeným programem. Zahájení vysílání bylo naplánováno na dobu, kdy v italském Turíně začínají XX. zimní olympijské hry. První dva týdny existence kanálu ČT4 SPORT jsou tak výlučně vyhrazeny pro olympijské studio.
ČT4 SPORT zahajuje v okamžiku, kdy se digitální terestrické vysílání oficiálně objevilo mimo Prahu a Středočeský kraj také v Brně a Ostravě.

Do baby-boxu v Praze Hloubětíně lidé odložili další dvě děti

27. února 2006 v 17:30 | Daniel Zouhar |  Z domova
PRAHA - Do baby-boxu v GynCentru v Praze Hloubětíně odložili lidé další dvě děti. V sobotu z něj zdravotníci vyzvedli holčičku a v neděli chlapečka, sdělil ČTK zakladatel baby-boxů Ludvík Hess z Nadačního fondu Statim. Obě děti jsou podle něj zdravé a rodiče je do boxu dali čisté a pečlivě oblečené. První dítě se v boxu ocitlo před deseti dny. Měsíční holčičku sem odložila žena, která porodila dvojčata a usoudila, že by se o ně sama nedokázala postarat.

ČT Brno hledá seriálového nástupce Četnických humoresek

27. února 2006 v 17:27 | Daniel Zouhar |  Filmy
BRNO - Česká televize Brno uvažuje o novém seriálu z moravského prostředí. Měl by nahradit úspěšné Četnické humoresky, jejichž třetí řadu dokončí brněnští filmaři ještě letos. Na nové seriálové látce se již pracuje.

Nová Windows se budou prodávat v šesti verzích

27. února 2006 v 17:22 | Daniel Zouhar |  Počítače a výpočetní technika
REDMOND (USA) - Nový operační systém Windows, který společnost Microsoft uvede na trh ve druhé polovině tohoto roku pod názvem Vista, se bude prodávat v celkem šesti verzích. Nejběžnější verze bude mít nástroje pro nahrávání a sledování televize a bude disponovat dalšími funkcemi, které budou určeny k využití počítače jako zábavního média.

Sledovanost: ČT2 díky ZOH nejsledovanější mužskou TV

27. února 2006 v 17:18 | Daniel Zouhar |  Olympiáda
Zimní olympijské hry v Turíně podle očekávání přinesly druhému programu České televize výrazný nárůst sledovanosti. V celodenní sledovanosti byla ČT2 minulý týden druhou nejúspěšnější stanicí, mezi muži porazila dokonce i Novu a poprvé se tak stala nejsledovanější televizí. Vyplývá to z výsledků, které zveřejnila společnost ATO na základě peoplemetrového měření firmy Mediaresearch.